Werking

De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit alle coöperanten: gewone aandeelhouders, lidorganisaties die deskundigheid kunnen voorleggen op maatschappelijk vlak en investeerders met financiële expertise. Minstens één keer per jaar beslist ze over de grote strategische lijnen en timing van de bank en kiest ze de Raad van Bestuur. Ze kan ook suggesties overmaken aan de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur verfijnt het strategisch plan en controleert de uitvoering ervan door het permanente ploeg.

Er meer over weten

Maatschappelijk comité

 

Audit comité

Er meer over weten

Comité voor Nominaties en Verloning

Er meer over weten

Permanente ploeg

Er meer over weten

Ambassadeurs en stewards

Er meer over weten

Organogram NewB DD. 12/2015