Over NewB

De 13 waarden en de identiteitskaart van NewB

Deze waarden zijn het DNA van NewB en ze zijn ingeschreven in de statuten van de coöperatie:

 1. Maatschappelijke inbedding: de bank zal steunen op de actieve inbreng van tientallen verenigingen en van tienduizenden burgers
 2. Eenvoud: klanten en coöperanten begrijpen volkomen de structuur en de producten van de bank
 3. Veiligheid: de bank zal enkel investeren in financiële middelen van de reële economie; winst is geen doel op zich
 4. Duurzaamheid: de bank zal enkel investeren in sociaal verantwoorde projecten
 5. Transparantie: de bank zal eerlijk en volledig informeren en deze transparantie laten controleren
 6. Innovatie: de bank ontwikkelt samen met haar coöperanten nieuwe producten en creatieve oplossingen
 7. Participatie: de bank zoekt creatieve oplossingen om een reële participatie van haar coöperanten vorm te geven
 8. Eerlijkheid: winst is geen doel op zich, maar het gevolg van goed management
 9. Inclusie: de bank zal een universele financiële dienstverlening aanbieden en  toegang tot aangepast krediet voor iedereen
 10. Soberheid: de werkingsmiddelen van de bank worden zuinig  beheerd; geen sprake van buitensporige uitgaven
 11. Diversiteit: de bank zal producten en diensten aanbieden die beantwoorden aan de behoeften van al haar klanten
 12. Nabijheid: de bank zal dicht bij haar klanten staan en zowel letterlijk als figuurlijk; makkelijk te contacteren zijn
 13. Professionaliteit: een vakkundige en efficiënte dienstverlening waarbij de klant centraal staat

Deze 13 waarden vormen het uitgangspunt van de identiteitskaart van NewB die we hebben opgesteld om duidelijk te beschrijven welke bank we willen bouwen.

Welke bank bouwen we?

De bank die we maken moet een professionele, coöperatieve en participatieve spaarbank zijn. En haar kredieten moeten een motor zijn voor een duurzame economie.

Haar klanten, zowel burgers, organisaties als kmo’s, moeten kunnen rekenen op een prima en efficiënte dienstverlening van hun bank, die maximaal gebruik maakt van het internet. Bovenop zoekt ze de beste manier uit om ook dicht bij haar klanten te zijn wanneer dat nodig is.

De klanten-coöperanten zullen bij hun spaarbank terechtkunnen voor alle gewone producten en diensten die je van een bank mag verwachten zoals bijvoorbeeld zichtrekening, spaarrekening en betaalkaarten. Ze kunnen er zeker ook terecht voor leningen, zowel hypothecaire als andere investeringskredieten.

Daarbij kunnen ze rekenen op interesten en rentevoeten die de vergelijking met de andere banken goed kunnen doorstaan.

Voor alle producten en diensten waken we er over dat ze voldoen aan de waarden en principes die aan de oorsprong liggen van NewB. Die zijn vervat in de statuten en in de identiteitskaart van onze bank. NewB zal een participatieve, transparante, sobere bank zijn voor de lokale economie.

De identiteitskaart van NewB

NewB is een coöperatie

NewB is een baanbrekend initiatief om een nieuwe, eerlijke bank op te richten. De bank die we voor ogen hebben is een coöperatie op basis van drie essentiële en gelijkwaardige steunpilaren.

Ten eerste de burgers. Allemaal samen als coöperant en (potentiële) klant zijn ze nodig om onze bank op te richten maar zeker ook om ze levend te houden. Zowel hun participatieve steun als hun financiële steun en hun betrokkenheid als klant zijn noodzakelijke ingrediënten. Ze delen samen de overtuiging dat er een bank nodig en mogelijk is waar burgers, als tevreden klanten en aandeelhouders, centraal staan. De burgers-coöperanten  investeren elk in minstens één aandeel van €20. 

Ten tweede het middenveld. Dit zijn onze maatschappelijke aandeelhouders die een brede waaier vertegenwoordigen van de sociale economie. Organisaties en bedrijven die via hun leden, hun klanten, hun vrijwilligers en medewerkers een enorm netwerk vertegenwoordigen op het maatschappelijk terrein in België. Ze onderschrijven en bewaken  de 13 waarden van New B, zetten hun sociale expertise en netwerk in voor New B. Ze investeren elk minimum € 2.000.

Ten derde de investeerders. Voor het oprichten van de nieuwe bank is een enorm startkapitaal, eigen vermogen, nodig. Een deel van dit eigen vermogen zal van de individuele coöperanten moeten komen.  Daarnaast willen we ook investeerders-aandeelhouders aantrekken.  Deze investeerders moeten uiteraard onze 13 waarden onderschrijven en moeten bovendien structureel bancaire expertise leveren. Zij moeten met hun expertise en netwerken onze nieuwe bank mee vorm geven. Ze kunnen coöperant worden mits een minimale investering van 200.000€. Omdat ons dividend statutair beperkt wordt tot maximal 6% weten we dat dit een bepaald type van investeerders  zal aantrekken en ook zal uitsluiten.

Wat essentieel is: elke coöperant, individuele burger of organisatie/bedrijf of investeerder, heeft, ongeacht de financiële investering en ongeacht het aantal aandelen, per "hoofd" één gelijkwaardige stem. 

De manier waarop wij de bank zo goed mogelijk willen beheren volgens de vooropgestelde waarden en doelstellingen, is door elke groep (steunpilaar) van coöperanten een duidelijke rol te laten spelen in de beslissingsvorming. Samen volgen alle pilaren een stevig geheel.  Hoe gaat dit in zijn werk? Er zijn 3 colleges,  volgens de 3 steunpilaren, met elk een eigen type van aandeel. Om een voorstel op de agenda van de algemene vergadering goed te keuren moeten alle colleges "voor" stemmen. De stem van elk college is gelijkwaardig ongeacht hoeveel kapitaal een college vertegenwoordigt. Binnen elk college wordt er "voor" of "tegen" gestemd op basis van een gewone of absolute meerderheid afhankelijk van welk punt op de agenda staat. Concreet betekent het dat voor elke beslissing een consensus dient gevonden tussen de verschillende deelgenoten. 

Het ingebracht kapitaal binnen een college speelt geen rol.  Elke coöperant heeft binnen zijn/haar college één stem.  Elke beslissing moet worden goedgekeurd door elk collega.  Elk college heeft dus een gelijkwaardig gewicht.   Op deze manier zijn we zeker dat een bij New B goedgekeurde beslissing is bekeken vanuit het standpunt van de 13 waarden, het sociale weefsel, de individuele burger en de bancaire realiteit.

Wettelijke informatie

Ondernemingsnummer: 0836.324.003