Over NewB 


352

A-aandeelhouders
(Middenveldorganisaties)
 

116.802

B-aandeelhouders
(Burgers)
 

11

C-aandeelhouders
(Institutionele investeerders)
 

NewB, de Belgische, ethische, duurzame en financiële coöperatie

Een coöperatie van en voor de coöperanten


Als coöperant ben je zowel klant als aandeelhouder. Elke coöperant heeft bij de algemene vergadering één stem in haar of zijn college, ongeacht het bedrag dat zij of hij heeft geïnvesteerd.

Een coöperatie in dienst van de samenleving en de planeet


NewB baseert zich van bij het begin op 13 waarden die verankerd zijn in de statuten van de coöperatie: transparantie, participatie, duurzaamheid, eerlijkheid, eenvoud, soberheid, inclusie, innovatie, professionaliteit, veiligheid, integratie, diversiteit en nabijheid.

NewB zet die waarden om in de praktijk op alle niveaus van haar werking, ook de medewerkers laten zich erdoor leiden bij hun dagelijkse beslissingen. Om zeker te zijn dat de waarden worden gerespecteerd is er het sociaal en milieuhandvest.

Het sociaal en milieuhandvest van NewB

Het handvest is opgesteld door het maatschappelijk comité en het team van NewB en daarna goedgekeurd door de algemene vergadering. Het document zal evolueren in functie van de bijdragen van de coöperanten, maar vormt nu al een stevige basis waarop onze coöperatie kan bouwen.

Charter

NewB onder de microscoop

Om zeker te zijn dat de coöperatie goed functioneert en onze waarden voorop blijven staan doet NewB beroep op verschillende democratische organen. Het heldere en transparante beheer van de coöperatie is voor ons een erezaak.

Onze coöperatieve structuur

Cooperatieve_structuur_NL

Meer weten

Algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit alle coöperanten. Ze beslist welke richting de coöperatie uitgaat en wanneer. De algemene vergadering kiest de leden van de raad van bestuur en het maatschappelijk comité en kan suggesties doen aan de raad van bestuur.

Maatschappelijk comité

Het maatschappelijk comité waakt erover dat de richting die NewB uitgaat en de beslissingen die ze neemt stroken met de 13 waarden verankerd in de statuten. De leden worden verkozen door de algemene vergadering, dus door de coöperanten.

Meer weten

Raad van Bestuur

NewB's raad van bestuur bestaat uit een tiental leden die de strategische stappen van de coöperatie verfijnen en valideren. De leden worden verkozen door de algemene vergadering en zien erop toe dat de operationele ploeg de genomen beslissingen in praktijk brengt.

Meer weten

NewB Team

Het NewB-team bestaat uit alle voltijds en deeltijds tewerkgestelde werknemers en consultants die elke week in de NewB-kantoren (of thuis) voor de financiële coöperatie werken. Het zijn de werkmieren die ervoor zorgen dat ons bankagentchap en verzekeringen op de beste manier worden bestuurd.

Meer weten

Ondersteuning van de coöperatie

Zij zijn al mee aan boord


NewB is opgericht door 24 middenveldorganisaties. Intussen is de beweging fors gegroeid en tellen we 352 organisaties onder de leden. Zij waken erover dat de belangen van NewB op één lijn blijven met die van onze samenleving en onze planeet. Ontdek alle lidorganisaties en alle institutionele investeerders.

Neem actief deel aan je coöperatie


Onze coöperatie functioneert door en voor haar coöperanten. Zet je je graag actief in? Dat kan!

  • Algemene vergadering : hou de coöperatie springlevend door je stem uit te brengen bij de algemene vergaderingen.
  • Ik wil actie ondernemen! Jij of je organisatie wil graag nauwer betrokken zijn bij onze activiteiten? Dan werken we graag met je samen aan een rechtvaardiger financiële sector. Meer weten →

Het verhaal achter NewB

NewB is een project van lange adem. De afgelopen tien jaar heeft de coöperatie heel wat hordes moeten nemen. Duik in de opmerkelijke ontstaansgeschiedenis van onze coöperatie.

Het Belgische bankenlandschap komt gehavend uit de financiële crisis van 2009: publieke en kleinere banken verdwijnen. Het is tijd om de financiële sector te veranderen. 24 middenveldorganisaties richten NewB op.

De coöperatie ziet het licht op 6 mei 2011.

De lidorganisaties van NewB lanceren een oproep aan het adres van alle burgers. In op vier maanden tijd sluiten 43.000 mensen zich aan bij de beweging. NewB gaat in het hele land over de tongen, dankzij tientallen info-avonden van de coöperatie.

Om de bank te kunnen lanceren zitten nog niet alle bouwstenen op hun plaats.

De NewB-coöperanten besluiten een aantal alternatieve producten te ontwikkelen om het bankproject financieel te steunen. 

Het eerste NewB-product is een feit: de GoodPay-kaart. Intussen hebben 100 middenveldorganisaties zich bij NewB aangesloten en de Franse, mutualistische verzekeraar Monceau Assurances zegt zijn medewerking aan de coöperatie toe. Monceau wordt institutioneel investeerder. 

NewB lanceert haar eerste verzekeringsproducten en werkt hard aan de aanvraag voor een banklicentie bij de financiële toezichthouders. 

Bij het begin van het jaar dient NewB de aanvraag in voor haar erkenning als kredietinstelling. In oktober lanceert NewB een grootschalige kapitaalcampagne. Op zes weken tijd slaagt de coöperatie erin om 35 miljoen euro op te halen. 

Op 31 januari 2020 wordt NewB erkend als kredietinstelling. In november van dat jaar openen de eerste coöperanten een rekening bij de coöperatieve bank. 

NewB lanceert zijn bankactiviteiten voor iedereen. Zichtrekening, betaalkaart, spaarrekening, beleggingsproducten: onze coöperatie slaat haar vleugels uit als een volwaardige bankspeler.

NewB kan niet het benodigde bijkomend kapitaal aantrekken en is daarom genoodzaakt het aanbod van haar bankproducten stop te zetten.

De algemene vergadering van NewB stemt in met een partnerschap met vdk bank. In april wordt NewB een bank- en investeringsagentschap voor vdk bank.