Je coöperatieve deelbewijzen verkopen

Je deelbewijzen verkopen

Sinds 01/02/2023 is het opnieuw mogelijk bestaande coöperatieve deelbewijzen te verkopen. Elk lid kan daarom alle of een deel van de coöperatieve aandelen die hij bezit verkopen.

Bedrag verkregen bij de verkoop van coöperatieve aandelen


In de statuten van NewB is voorzien dat je je deelbewijzen kan aanbieden voor verkoop in de loop van het volledige boekjaar tegen de restwaarde. Dit is de waarde van een deelbewijs op het einde van het boekjaar waarin je de deelbewijzen wil verkopen.

Voor de coöperatieve deelbewijzen die je momenteel zou verkopen, zal dit dus de restwaarde zijn op 31/05/2025, datum waarop NewB haar lopende boekjaar afsluit. Dit bedrag is nog niet bekend. Ter informatie : de waarde op 31 mei 2023 van de coöperatieve deelbewijzen is vastgesteld op :

  • € 2,325 voor aandelen B (= burgers),
  • € 232,50 voor aandelen A (= maatschappelijke organisaties),
  • € 23.250,44 voor aandelen C (= institutionele beleggers).

Terugbetalingstermijn voor coöperatieve aandelen


Deze restwaarde zal pas officieel gekend zijn na de goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar, tijdens de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op de tweede zaterdag van de zesde maand volgend op het einde van het boekjaar, d.w.z. op 8 november 2025. De deelbewijzen die u tussen nu en 31/05/2025 verkoopt, zullen bijgevolg ten vroegste terugbetaald worden in december 2025:

NEW Schéma revente de parts NL


Annulering van aanvraag


Wij herinneren u eraan dat het mogelijk is om uw verzoek tot terugbetaling van coöperatieve aandelen te annuleren tot de goedkeuring van de jaarrekening op de algemene vergadering (voor het boekjaar van 01/06/24 tot 31/05/25 is de deadline dus 8 november 2025).

Specifieke bepaling voor coöperanten van college “A” (middenveldsorganisaties) of “C” (institutionele investeerders)


Coöperanten met deelbewijzen van het type A (nominale waarde € 2000) of C (nominale waarde € 200 000) hebben de mogelijkheid om een gedeeltelijke terugbetaling van een deelbewijs aan te vragen, gecombineerd met een verschuiving naar een ander stemcollege.

Neem contact op met NewB via info@newb.coop indien uw organisatie of bedrijf dit overweegt.

Beperkingen bij de terugbetaling van coöperatieve deelbewijzen


Elke terugbetaling van deelbewijzen moet goedgekeurd worden door het Directiecomité van NewB.

Er zijn ook gevallen (vermeld in artikel 11 van de statuten) waarin NewB kan beslissen om de terugbetaling van deelbewijzen te beperken, namelijk wanneer het kapitaal te veel zou verminderen.

In dat geval zullen de aanvragen tot terugbetaling chronologisch (op basis van de aanvraagdatum) behandeld worden.