Onze coöperatieve structuur

 

Om zeker te zijn dat de coöperatie goed functioneert en onze waarden voorop blijven staan doet NewB beroep op verschillende democratische organen. Het heldere en transparante beheer van de coöperatie is voor ons een erezaak.

Cooperatieve_structuur_NL

Algemene vergadering van NewB

De algemene vergadering van NewB bestaat uit alle coöperanten van NewB. Die zijn onderverdeeld in drie colleges:

  • middenveldorganisaties (de A-coöperanten waaronder Oxfam en Greenpeace),
  • burgers (de B-coöperanten) inclusief rechtspersonen die niet tot het A-college behoren
  • en institutionele investeerders (de C-coöperanten).

De algemene vergadering beslist welke richting de coöperatie uitgaat. Ze kiest de raad van bestuur en het maatschappelijk comité. Ze kan ook suggesties formuleren bij de raad van bestuur.

Maatschappelijk comité

Het maatschappelijk comité waakt erover dat de richting die NewB uitgaat en de beslissingen die ze neemt stroken met de 13 waarden verankerd in de statuten. De leden worden verkozen door de algemene vergadering, dus door de coöperanten.

Meer weten

Raad van Bestuur

NewB's raad van bestuur bestaat uit een tiental leden die de strategische stappen van de coöperatie verfijnen en valideren. De leden worden verkozen door de algemene vergadering en zien erop toe dat de operationele ploeg de genomen beslissingen in praktijk brengt.

Meer weten

NewB Team

Het NewB-team bestaat uit alle voltijds en deeltijds tewerkgestelde werknemers en consultants die elke week in de NewB-kantoren (of thuis) voor de financiële coöperatie werken. Het zijn de werkmieren die ervoor zorgen dat ons bankagentchap en verzekeringen op de beste manier worden bestuurd.

Meer weten