Het NewB team

Een unieke en verrijkende ervaring, waar iedereen zijn plaats en stem vindt

Het NewB team weerspiegelt het engagement van onze coöperatie voor inclusie en diversiteit. Er is binnen ons team ook een mooi evenwicht in taal en geslacht. De kern van onze prioriteiten zijn uiteraard het menselijk contact en de nabijheid. Elk van ons heb tot taak u, waar nodig, bij te staan in alle aspecten van uw dagelijks bankieren (rekeningen, betalingen, kaarten, enz.), uw kredieten, uw verzekeringen en uw beleggingen. Hebt u besloten dat uw geld een positieve impact moet hebben op de maatschappij? Wij zijn er om u daarbij te helpen!

Focus op ons team

Het salesteam van het kantoor ondersteunt klanten met veelzijdige profielen, d.w.z. zonder toegewezen te zijn aan een specifiek type product. Rekeningen, kaarten, kredieten, verzekeringen of beleggingen: hun rol is om je te begeleiden, zoals ze dat al deden vóór de wijziging van het statuut van NewB.

Het bestaat uit:

  • Sandrine staat in de frontlinie bij het begeleiden van onze bankverzekeringsklanten
  • Isabelle, Jürgen, Baudouin en Maxence, die 100% van hun tijd besteden aan het ondersteunen van bankverzekeringsklanten
  • Muriel, die werkt als adviseur maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI) en ook deelneemt aan taken die verband houden met het coöperatieve leven
  • Sébastien, die ook de functie van adviseur maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI) bekleedt

Achter de schermen: de profielen die je als klant niet ziet, maar die wel zorgen voor de dagelijkse gang van zaken binnen de coöperatie.

  • Andrea is onze Human Resources Manager en neemt ook deel aan taken die verband houden met het coöperatieve leven
  • Coline en Eloise zijn verantwoordelijk voor de communicatie en marketing en houden toezicht op het coöperatieve leven
  • Tot slot, Vincent, onze CEO

Vacatures


NewB is regelmatig op zoek naar nieuwe gemotiveerde mensen voor het project. Zie voor meer informatie onze vacatures.

NewB wil dat de samenstelling van haar team zo goed mogelijk de diversiteit in de samenleving weerspiegelt. We verwelkomen de kandidaten zonder onderscheid op basis van afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, levensbeschouwelijke overtuiging of beperking.