Het NewB team

Een unieke en verrijkende ervaring, waar iedereen zijn plaats en stem vindt

Het NewB team weerspiegelt het engagement van onze coöperatie voor inclusie en diversiteit. Er is binnen ons team ook een mooi evenwicht in taal en geslacht. De kern van onze prioriteiten zijn uiteraard het menselijk contact en de nabijheid. Elk van ons heb tot taak u, waar nodig, bij te staan in alle aspecten van uw dagelijks bankieren (rekeningen, betalingen, kaarten, enz.), uw kredieten, uw verzekeringen en uw beleggingen. Hebt u besloten dat uw geld een positieve impact moet hebben op de maatschappij? Wij zijn er om u daarbij te helpen!

230802 Organigramme_NewB_NL

De veelzijdige profielen binnen het NewB team laten het toe alle klanten bij te staan, owelk ook het type product. Rekeningen, kaarten, kredieten, verzekeringen of beleggingen: hun rol bestaat erin u te begeleiden, zoals ze dat vóór de veranderingen bij NewB ook al deden. Dit team bestaat uit:

  • Amanda, Elodie, Isabelle, Jürgen, Maxence et Norbert, die 100% van hun tijd besteden aan de begeleiding van de klanten;
  • Muriel, die de financiën beheert en ook betrokken is bij het coöperatieve leven;
  • Sébastien, die ook adviseur Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) is bij vdk bank.

Achter de schermen vinden we ook nog profielen die u als klant niet merkt, maar die ervoor zorgen dat de coöperatie dagdagelijks goed blijft draaien. Andrea is onze Human Resources Manager en is ook betrokken bij alle aspecten van het coöperatieve leven. Coline is verantwoordelijk voor de communicatie en marketing, en voegt het houdt toezicht op het coöperatieve leven. Vincent is ten slotte de CEO.

Vacatures


NewB is regelmatig op zoek naar nieuwe gemotiveerde mensen voor het project. Zie voor meer informatie onze vacatures.

NewB wil dat de samenstelling van haar team zo goed mogelijk de diversiteit in de samenleving weerspiegelt. We verwelkomen de kandidaten zonder onderscheid op basis van afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, levensbeschouwelijke overtuiging of beperking.