Bankproducten

 

Een compleet assortiment bankproducten dankzij vdk bank

Sinds 1 april 2023 treedt NewB op als bank- en investeringsagentschap van vdk bank. NewB biedt als tussenpersoon een breed scala aan producten aan: zichtrekeningen, spaarrekeningen, debetkaarten, kredietkaarten, leningen, beleggingsfondsen, pensioenspaarproducten, obligaties, enz.

Uiteraard voldoen al deze producten aan zeer strenge duurzame, milieu- en ethische criteria. Deze evolutie verandert niets aan de aanvankelijke engagementen van NewB: bankieren voorgoed veranderen. De coöperatie zal financiële dienstverlening ten dienste blijven stellen van de lokale, duurzame economie.

 

Tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten - FSMA registratie nr. 115930 - Kredietinstelling: vdk bank. Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent - België. RPR nr. 0400.067.788. Bemiddelaar in consumentenkrediet en hypothecair krediet - RPM 0836.324.003 - Kredietverstrekker: vdk bank. Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent - België. RPR nr. 0400.067.788. Verzekeringsagent - FSMA inschrijvingsnummer 115930 - Verzekeraar: Monceau Générale Assurances - 1 Avenue des Cités Unies d'Europe CS 10217 - 41103 Vendôme cedex - Frankrijk - Handels- en vennootschapsregister nr. B 414.086.355 - VDV n° 3067.