Algemene vergadering van NewB

De algemene vergadering van NewB bestaat uit alle coöperanten van NewB. Die zijn onderverdeeld in drie colleges:

  • middenveldorganisaties (de A-coöperanten waaronder Oxfam en Greenpeace),
  • burgers (de B-coöperanten) inclusief rechtspersonen die niet tot het A-college behoren
  • en institutionele investeerders (de C-coöperanten).

De algemene vergadering beslist welke richting de coöperatie uitgaat. Ze kiest de raad van bestuur en het maatschappelijk comité. Ze kan ook suggesties formuleren bij de raad van bestuur.

De volgende algemene vergadering van NewB

NewB's gewone algemene vergadering organiseren we de tweede zaterdag van de zesde maand na afloop van het boekjaar. Daarnaast kan de coöperatie ook buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen samenroepen op andere momenten in het jaar.

De vorige algemene vergaderingen

De verslagen van de vorige algemene vergaderingen zijn terug te vinden bij NewB’s online beschikbare documenten. Je kan ook sommige van onze algemene vergaderingen bekijken op ons YouTube-videokanaal.