Algemene vergadering van NewB

De algemene vergadering van NewB bestaat uit alle coöperanten van NewB. Die zijn onderverdeeld in drie colleges:

De algemene vergadering beslist welke richting de coöperatie uitgaat en over de timing. Ze kiest de raad van bestuur en het maatschappelijk comité. Ze kan ook suggesties formuleren bij de raad van bestuur.

De volgende algemene vergadering van NewB 

Op 14 januari 2023 roepen we een bijzondere algemene vergadering bijeen in Brussel, klik hier voor de uitnodiging met praktische details.

NewB's gewone algemene vergadering organiseren we de tweede zaterdag van juni. Daarnaast kan de coöperatie ook buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen samenroepen op andere momenten in het jaar.

De vorige algemene vergaderingen

De verslagen van de vorige algemene vergaderingen zijn terug te vinden bij NewB’s online beschikbare documenten. Je kan ook sommige van onze algemene vergaderingen bekijken op ons YouTube-videokanaal.