Maatschappelijk comité

Waarden staan centraal bij NewB. Daarom is er een uniek orgaan dat zich uitsluitend toelegt op de naleving van die waarden in de coöperatie.

Het Maatschappelijk Comité Sociétal (MCS) ziet erop toe dat de strategie en de beslissingen van NewB overeenstemmen met de 13 waarden uit de statuten van de organisatie. Haar leden worden verkozen door de algemene vergadering van coöperanten.

Om haar opdracht goed uit te voeren werkt het MCS volledig onafhankelijk en is het actief op elk niveau van de coöperatie.

Samenstelling

De leden van het maatschappelijk comité zijn:

1.    Rhodante Ahlers

2.    Laurent Bastin

3.    Maxime Biset

4.    Jean-Marie Pierlot 

5.    Barthélémy Hansart

6.    Emerson Jimenez Barajas

7.    Jan Van Reusel

8.    Nathalie Schryvers

9.    Nicolas Tsurukawa

10.  Cédric Veriter

Contact

Voor vragen over de waarden van NewB en het dagelijks respect voor de waarden van NewB kunt u contact opnemen met het MCS via mcs@newb.coop.

Opgelet: gebruik dit adres enkele voor verzoeken die betrekking hebben op het respecteren van de waarden van NewB. Voor alle andere vragen kan je terecht op onze contactpagina.