Onze inzet

NewB, jouw keuze voor ethisch en duurzaam bankieren

Een coöperatie van en voor de coöperanten


Als coöperant ben je zowel klant als aandeelhouder. Elke coöperant heeft bij de algemene vergadering één stem in haar of zijn college, ongeacht het bedrag dat zij of hij heeft geïnvesteerd.

Onze missie

Geld ten dienste stellen van een samenleving die meer respect heeft voor de planeet en de mensenrechten


We bieden ethische bank- en verzekeringsoplossingen, zodat elke euro die wordt uitgegeven of gespaard een positieve en constructieve impact heeft.

Onze diensten zijn ontworpen voor iedereen en bieden een transparante route naar verantwoord sparen, beleggen en verzekeren. Samen met onze partners zorgen we ervoor dat jouw geld initiatieven ondersteunt die het milieu en de maatschappij ten goede komen. NewB is er voor mensen die, net als wij, zinvolle verandering nastreven en willen dat hun geld hun waarden weerspiegelt. Samen kunnen we de financiële wereld omvormen tot een kracht voor het goede, door eerlijk rendement te combineren met een engagement voor een duurzame toekomst.

Sluit je aan bij de NewB-beweging: investeer in wat er echt toe doet.

Onze beloften

Meetbare positieve impact


Elk product of elke dienst van NewB genereert een tastbaar voordeel voor de maatschappij en het milieu en belichaamt onze inzet voor verandering.

Sociale innovatie


Sociale innovatie actief ondersteunen door projecten en bedrijven te financieren die inspelen op grote maatschappelijke uitdagingen.

Financiële democratie


Het bevorderen van een democratische benadering van financiën, waarbij beslissingen op een transparante manier en met de actieve inbreng van de leden worden genomen.

Financiële voorlichting


Verbetering van het begrip en beheer van persoonlijke financiën onder coöperanten en het algemene publiek, waardoor het bevorderen van een rechtvaardigere en beter geïnformeerde samenleving.