Autoverzekering


Verzekeraar: Monceau Générale Assurances SA

Frame-2


Eenvoudige tarieven op basis
van objectieve criteria

Safe-2


Steun onze manier van financieren

Group 79

 
Reken op toegankelijke
dienstverlening

click 1-3


Een eerste offerte
in enkele klikken

Van 18 tot 88 jaar: wij verzekeren jou graag

Kies de formule die jou het beste uitkomt: bij NewB geloven we in het coöperatieve model met een focus op menselijkheid en vertrouwen.

Alle coöperanten maken deel uit van een gemeenschap van mensen die dezelfde waarden delen en streven naar meer solidariteit in de samenleving. Doe online een aanvraag of contacteer het team rechtstreeks op 02 486 29 16 (maandag tot vrijdag 9-12u en 13-17u). Wij helpen je de juiste keuze maken in functie van wat je nodig hebt, niets meer en niets minder.

Uw motorhome verzekeren via NewB? Dat kan! Neem vrijblijvend contact op met het team voor een offerte op maat.

Heb je bijstand nodig? Bel +32 2 644 57 53

Check_insurance  Een team dat je helpt bij elke stap in je dossier
Check_insurance  Veiligheid van de bestuurder, rechtsbijstand of hulp bij pech: kies zelf welke dekking je nodig hebt
Check_insurance  Verlaagde premies voor wie de auto minder gebruikt

Verzeker alleen wat je nodig hebt

Met een NewB-verzekering ben je in goede handen en steun je de coöperatie. We vinden het belangrijk dat jij de verzekering krijgt die je nodig hebt, niets meer en niets minder. Neem gerust contact op met onze medewerkers. Zij helpen je graag verder.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Om zich op de openbare weg te begeven is het wettelijk verplicht om ten minste een burgerlijke aansprakelijkheid (BA) te hebben. Deze verzekering dekt, in geval van ongeval, lichamelijke en materiële schade toegebracht aan derden indien jij of je passagier aansprakelijk is. De BA-autoverzekering biedt ook bijstand (pechverhelping of wegslepen) op Belgisch grondgebied en binnen een straal van 30 km voor je voertuig in geval van een ongeval, brand, diefstal, poging tot diefstal of vandalisme.

Deze verzekering dekt, in geval van ongeval, lichamelijke en materiële schade toegebracht aan derden indien jij of je passagier aansprakelijk zijn. Als jij niet verantwoordelijk bent voor het ongeval, komt de verzekering tussen. De BA-autoverzekering dekt niet de schade aan je eigen voertuig,  noch de lichamelijke of materiële schade van de persoon die verantwoordelijk is voor het ongeval en ook niet de schade aan voorwerpen die zich in het verzekerde voertuig bevinden.

Meer informatie

BA + volledige omnium 

De volledige omnium – beschikbaar wanneer je auto minder dan 3 jaar oud is – dekt naast de dekking van de gedeeltelijke omnium, ook herstellingen aan je wagen wanneer je verantwoordelijk bent voor het ongeval (via een interventie voor de herstellingen of voor de vergoeding in geval van totaal verlies) of na een daad van vandalisme.

Meer informatie

BA + gedeeltelijke omnium

De Gedeeltelijke Omnium – beschikbaar wanneer je auto minder dan 7 jaar oud is – dekt schade aan je voertuig veroorzaakt door brand, diefstal of poging tot diefstal, glasbreuk, een ongeval met een dier of natuurlijke oorzaken (overstroming, hagel, storm, rotsval, aardverschuivnig, ...).

De Gedeeltelijke Omnium dekt niet de materiële schade aan het voertuig wanneer jij verantwoordelijk bent voor het ongeval of door een daad van vandalisme.

De Gedeeltelijke Omnium + Totaal Verlies - beschikbaar wanneer je auto minder dan 5 jaar oud is - dekt naast de dekking van de Gedeeltelijke Omnium, het totale verlies van het voertuig ten gevolge van een ongeval dat de bestuurder zelf veroorzaakt of waarin de bestuurder in fout is.

Deze Omnium dekt niet het herstel van schade aan het voertuig als het herstelbaar is of na een daad van vandalisme.

Meer informatie

Bijkomende optionele dekkingen


Opties voor een gerust gemoed

Veiligheid van de bestuurder

Deze verzekering dekt lichamelijke schade, invaliditeit en overlijden van de bestuurder van het verzekerde voertuig bij een ongeval door eigen schuld of zonder aanwezigheid van derden.

Deze verzekering dekt geen invaliditeit onder de 20%. Deze verzekering dekt  ook niet de ongevallen die zich voordoen wanneer de bestuurder niet voldoet aan de rijvoorwaarden zoals voorzien door de Belgische wetgeving (leeftijd, invloed van alcohol of drugs, ...), wanneer zij opzettelijk door de verzekerde zijn veroorzaakt of wanneer zij het gevolg zijn van het niet naleven van de voorschriften voor de technische controle.

Meer informatie

Rechtsbijstand

Het doel van deze garantie is het dekken van de kosten voor de verdediging van uw rechten, in der minne of in rechte. De tussenkomst betreft in het bijzonder de kosten van advocaten, expertise, tegen-experts, gerechtsdeurwaarders... b.v. in geval van onenigheid met de tegenpartij of onenigheid met uw garage, of tijdens de verkoop of aankoop van uw voertuig.

Deze verzekering dekt de strafrechtelijke bescherming, de burgerlijke rechtsvorderingen, de bescherming in zaken voor burgelijke rechtbank, de contractuele geschillen met betrekking tot het verzekerde voertuig, de administratieve geschillen met betrekking tot het verzekerde voertuig, de insolventie van derden, de voorschotten voor de betaling van de schade aan het verzekerde voertuig of persoonlijk letsel, de strafrechtelijke borgsom, de psychologische bijstand na een ongeval en de reis- en verblijfkosten voor het verschijnen voor een buitenlandse rechtbank.

Deze verzekering dekt niet de schade die opzettelijk is veroorzaakt door een verzekerde, die het gevolg zijn van bepaalde handelingen (vechtpartijen, weddenschappen of betwistingen), maar ook niet de sancties, boetes, strafrechtelijke transacties, admnistratieve transacties of wat onder de bevoegheid van internationale of hogere rechtbanken vallen.

Meer informatie

Bijstand

Deze garantie biedt, zowel in België als in het buitenland (in de landen opgenomen in onze algemene voorwaarden), bijstand in geval van materiële schade, diefstal of poging tot diefstal, vandalisme of brand, alsook bijstand in geval van mechanische defecten (met inbegrip van lekke banden, brandstofgebrek of verlies of diefstal van sleutels). Naast pechverhelping en slepen biedt deze dekking een vervangend voertuig voor maximaal 5 dagen en enkele andere dekkingen wanneer het incident zich in het buitenland voordoet.

Deze dekking geldt niet wanneer de schade opzettelijk wordt veroorzaakt door de verzekerde, wanneer zij het gevolg is van het niet naleven van de voorschriften voor de technische controle, wanneer de bestuurder niet voldoet aan de rijvoorwaarden zoals voorzien door de Belgische wetgeving (leeftijd, invloed van alcohol of drugs, ...), of het gevolg zijn van bepaalde handelingen (vechtpartijen, weddenschappen, betwistingen).

Meer informatie

bannerdesktop-1

Degelijke en ervaren partners

NewB werkt samen met ervaren, professionele partners om je beter van dienst te zijn. 

Aedes – dossierbeheerder: Aedes heeft kantoren in Oudenaarde en Namen en is al 20 jaar actief. Meer dan 1.600 makelaars in België doen een beroep op hun producten en expertise. Bij een schadegeval reageert Aedes gegarandeerd binnen de twee uur en handelt de nodige communicatie af binnen de twee dagen na de melding.

Monceau Assurances – verzekeraar: Monceau Générale Assurances is een Franse mutualistische groep die NewB steunt sinds 2015. Monceau sluit nauw aan bij de waarden en de coöperatieve aanpak van NewB en was bovendien bereid om speciaal voor onze coöperatie een gamma verzekeringsproducten te ontwikkelen. De algemene vergadering van NewB bevestigde bij stemming de aansluiting van Monceau als C-coöperant.

NewB : NewB treedt op als agent van Monceau Générale Assurances. Voor meer informatie, consulteer het document "precontractuele informatie".

Belangrijke documenten

Transparantie is een van de waarden van NewB. In de volgende documenten vind je alle relevante informatie voor dit product. Het is belangrijk te benadrukken dat de klant deze documenten moet lezen voordat hij het financiële product koopt, onderschrijft, aanvaardt, ondertekent of opent.

Aanbod onder voorwaarden. Raadpleeg voor meer informatie onze algemene voorwaarden, de technisch (IPID-)fiche en de precontractuele voorwaarden. Ontvang je graag een offerte, volg dan de procedure voor offertes. De dekkingen vallen onder Belgisch recht. De contracten zijn jaarlijkse contracten die jaarlijks stilzwijgend worden verlengd, tenzij ze worden opgezegd ten minste drie maanden vóór de vervaldag.

NewB ECV is ingeschreven als verzekeringsagent onder het FSMA-nummer 115 930 en treedt op als tussenpersoon voor Monceau Générale Assurances SA. T: +32 2 486 29 16 - E: verzekeringen@newb.coop; Bijstand: + 32 2 644 57 53. Hebt u een klacht? Contacteer dan alstublieft de NewB Klachtendienst via 02 308 28 70 of info@newb.coop.

U kunt ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen - De Meeûssquare 35, 1000 Brussel. T: 02 547 58 71
of ga naar www.ombudsman-insurance.be.

Verzekeraar: Monceau Générale Assurances SA - 1 Avenue des Cités Unies d’Europe CS 10217 - 41103 Vendôme cedex - Frankrijk - RCS B 414.086.355 - VDV nr. 3067