Brandverzekering


Ga voor verandering en kies voor een zekere en duurzame toekomst
(via Monceau Générale Assurances SA)

Een solidaire woningverzekering

Verzeker je woning en inboedel tegen schade met stevige dekkingen, of je nu huurt of eigenaar bent. 

Bij NewB geloven we in het coöperatieve model met een focus op menselijkheid en vertrouwen. Alle coöperanten maken deel uit van een gemeenschap van mensen die dezelfde waarden delen en streven naar meer solidariteit in de samenleving. Doe online een aanvraag of contacteer het team rechtstreeks op 02 486 29 16 (ma-vr 9-12u en 13-17u). Wij helpen je de juiste keuze maken in functie van wat je nodig hebt, niets meer en niets minder. 
 
Check_insurance  Dekkingen afgestemd op wat je echt nodig hebt
Check_insurance  Dekking tegen schade door brand, storm, bliksem, water, natuurrampen, aanrijding door voertuigen en meer
Check_insurance  Bijstand voor je herstellingskosten, tijdelijk onderdak of opslagplaats voor je meubels

Verzeker alleen wat nodig is

Pas je verzekering aan naargelang je behoeften. Bij NewB begrijpen we dat het leven verandert, en jouw verzekering dus ook. Daarom biedt NewB je de mogelijkheid om jouw huis, de inboedel of beide te verzekeren.

Pack binnen

Of je nu eigenaar of huurder bent, je kan een gebouw verzekeren dat enkel als woonst wordt gebruikt of dat als woonst en gedeeltelijk als kantoor wordt gebruikt voor de uitoefening van een vrij beroep (behalve apotheken). Je kan het gebouw verzekeren, de inhoud, of beiden.
 
Wat verstaat men onder ‘gebouw’?
 
Het gebouw zelf, alle aangrenzende gesloten constructies (garage, veranda, bijgebouwen…), alle vastgemaakte goederen aan het gebouw (zonnepanelen, private windturbines, verwarmingsinstallaties, wateraansluitingen…) en bouwmaterialen die bestemd zijn om in het gebouw verwerkt te worden. Het gebouw mag niet uit hout bestaan, noch een caravan of een joert-tent zijn. Ons pack binnen dekt ook automatisch en zonder toeslag tijdelijke verblijven zoals een voor jouw kinderen gehuurd studentenkot, een gehuurd vakantieverblijf, een gehuurde locatie voor een familiefeest...
 
Wat verstaat men onder ‘inhoud’?
 
Alle roerende goederen (huishoudtoestellen, kleding, televisie, meubels…) en huisdieren die zich in het gebouw bevinden en waarvan je eigenaar bent of die aan je werden toevertrouwd of die van jouw gasten zijn. De inhoud omvat niet het beroepsmateriaal of koopwaar (kiné-massagetafel, tandartsstoel…), voertuigen op wielen waar een nummerplaat aan kan worden toegekend, trekbare caravans, geld (bankbiljetten en munten), software en programma’s.
 
Wanneer wordt schade gedekt?
 
Het pack binnen verzekert je tegen schade veroorzaakt door een brand, een explosie, bliksem, een elektriciteitspanne, een storm, sneeuwdruk (bv. op het dak) of een botsing (van een wagen, een dier, objecten…). Schade aan een onroerend goed ten gevolge van diefstal, vandalisme, glasbreuk en burgerlijke aansprakelijkheid gebouw zijn ook gedekt (bijvoorbeeld als er een dakpan van jouw woning op een geparkeerde wagen valt).
 
Wat is uitgesloten?
 
De voornaamste uitsluitingen van het pack binnen zijn schades die geheel of gedeeltelijk ontstaan vóór de aanvang van de waarborg, schade opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde, schade als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand van de verzekerde, schade ontstaan door bouw- of renovatiewerken, schade aan een vervallen gebouw of een gebouw dat afgebroken moet worden, schade veroorzaakt door collectieve gewelddaden, asbest…
 
Assistentie
 
Een woningassistentie (24/7) is inbegrepen in de basisdekkingen. Bij een gedekte schade aan het gebouw of in het geval van een huiselijk incident dat het leven in de woning heeft verstoord, dekt de bijstand onder meer de aanstelling van herstellers, essentiële kleding en toiletartikelen, tijdelijke huisvesting, de overbrenging van de inhoud en de kosten van opslag, verhuizing, ziekenhuisopname, psychologische bijstand...
Pack buiten

Als je de bescherming van de woning en de inhoud hebt gedekt in het pack binnen, kan je het Pack buiten onderschrijven, dat zowel gebouw als inhoud dekt.

Wat verstaat men onder de dekking ‘gebouw’ in het Pack buiten?
 
Alle aangrenzende niet-afgesloten constructies of niet aangrenzende constructies aan het gebouw van het Pack binnen (carports, pergola’s, tuinhuisjes, zwembaden…) op voorwaarde dat zij zich op het in de bijzondere voorwaarden vermelde adres bevinden. Dit omvat ook alle vastgemaakte goederen aan het gebouw (zonnepanelen, private windturbines, verwarmingsinstallaties, wateraansluitingen…) en bouwmaterialen die bestemd zijn om in het gebouw verwerkt te worden, alle omheiningen (zelfs plantaardige omheiningen), binnenhoven, terrassen, gazons, bomen, struiken en planten.

Wat verstaat men onder ‘inhoud’?
 
Het geheel van roerende goederen (grasmaaier, pingpongtafel, trampoline, fietsen, barbecue, tuinmeubelen…) en huisdieren die zich bevinden in het gebouw of in de tuin gedekt door het Pack buiten en waarvan je eigenaar bent of die aan je werden toevertrouwd of die van jouw gasten zijn. De inhoud omvat niet het beroepsmateriaal of koopwaar (kiné-massagetafel, tandartsstoel…), voertuigen op wielen waar een nummerplaat aan kan worden toegekend, trekbare caravans, geld (bankbiljetten en munten), software en programma’s .

Wanneer wordt schade gedekt?
 
Het Pack buiten verzekert je tegen schade veroorzaakt door een brand, een explosie, bliksem, een elektriciteitspanne, een storm, sneeuwdruk of een botsing (van een wagen, een dier, objecten…). Schade aan een onroerend goed ten gevolge van diefstal, vandalisme, glasbreuk en burgerlijke aansprakelijkheid gebouw zijn ook gedekt (bijvoorbeeld als er een dakpan van jouw woning op een geparkeerde wagen valt).
 
Wat is uitgesloten?
 
De voornaamste uitsluitingen van het Pack buiten zijn schades die geheel of gedeeltelijk ontstaan vóór de aanvang van de waarborg, schade opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde, schade als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand van de verzekerde, schade ontstaan door bouw- of renovatiewerken, schade aan een vervallen gebouw of een gebouw dat afgebroken moet worden, schade veroorzaakt door collectieve gewelddaden, asbest… 
Optionele dekkingen

Familiale burgerlijke aansprakelijkheid
 
Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, inwonende personen, de kinderen of die van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die fiscaal ten laste zijn, huishoudelijk personeel, familiale hulp, kinderoppassen of huisdieroppassen en minderjarige kinderen onder hun hoede.
 
Deze verzekering dekt de niet-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid van een verzekerde wereldwijd voor materiële schade of lichamelijke letsels die de verzekerde in het privéleven aan derden toebrengt.
 
De verzekering dekt o.a. de schade veroorzaakt door dieren op het erf, paarden en pony’s, schade veroorzaakt tijdens verplaatsingen – zelfs beroepsmatig – op rolschaatsen of met een elektrische rolstoel en schade veroorzaakt door het recreatief gebruik van drones die enkel privélocaties overvliegen.
 
De voornaamste uitsluitingen van deze verzekering zijn schades waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid gedekt is door een verplichte wettelijke verzekering, schade veroorzaakt door de jacht, schade aan gebouwen die je huurt of bewoont, net als schade aan de inboedel, schade veroorzaakt door een verzekerde van 16 jaar of ouder die deze schade opzettelijk of als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand veroorzaakt heeft.
 
Diefstal en vandalisme
 
Deze dekking is enkel van toepassing op de inhoud die verzekerd is in het Pack binnen en dekt de verdwijning van de inhoud of de schade aan de inhoud als gevolg van poging tot diefstal of diefstal met geweld, inbraak, inklimming, gebruik van valse sleutels, gestolen sleutels, vandalisme of kwaad opzet.
 
Zelfs als je enkel de inhoud verzekert en niet het gebouw vergoeden wij ook de schade aan het gebouw veroorzaakt door de hierboven vermelde gevallen.
 
De voornaamste uitsluitingen van deze dekking zijn de diefstal en de beschadiging van zaken die zich bevinden in de tuin, op koertjes, terrassen of balkons en in gemeenschappelijke delen, diefstal of beschadiging als gevolg van een daad van de verzekerde, de echtgeno(o)t(e), bloedverwanten in opklimmende of dalende lijn. Dieren, gemotoriseerde wagens en zaken die zich bevinden in een gebouw dat minder dan 250 nachten per jaar wordt bewoond, zijn ook niet inbegrepen in deze dekking.
 
Rechtsbijstand woning 
 
Bij een geschil met derden in het kader van de verzekering die de woning en/of de inhoud dekt, behartigen wij jouw juridische belangen met alle rechtsmiddelen om een minnelijke, juridische of administratieve oplossing in jouw voordeel te bekomen.
 
Deze verzekering dekt voornamelijk de kosten in verband met alle mogelijke stappen, de kosten en honoraria van advocaten en experten, gerechtelijke en buitengerechtelijke procedurekosten.
 
De voornaamste uitsluitingen zijn schades in verband met de rechten over huurwaarborgen, de rechten van mede-eigenaarschap, milieurechten, contractuele schade, schade als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand van de verzekerde, schade als gevolg van gevaarlijke of roekeloze daden en boetes.
 
Familiale rechtsbijstand
 
Bij een geschil met derden in het kader van de verzekering die jouw aansprakelijkheid dekt in jouw privéleven, behartigen wij jouw juridische belangen met alle rechtsmiddelen om een minnelijke, juridische of administratieve oplossing in jouw voordeel te bekomen.
 
Deze verzekering dekt voornamelijk de kosten in verband met alle mogelijke stappen, de kosten en honoraria van advocaten en experten, gerechtelijke en buitengerechtelijke procedurekosten.
 
De voornaamste uitsluitingen zijn schadegevallen ten gevolge van het gebruik door de verzekerde van een luchtvaartuig of bepaalde boten, schade ten gevolge van de jacht, schade opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde, schade als gevolg van dronkenschap of een soortgelijke toestand van de verzekerde en schade als gevolg van gevaarlijke of roekeloze daden.

Waarom NewB kiezen voor je woningverzekering?

Door een verzekering bij NewB aan te gaan, verzeker je niet enkel  je woning, maar kies je eveneens  voor een maatschappelijk verantwoorde en milieuvriendelijke aanpak. Ontdek de voordelen van een woningverzekering bij NewB.
 
Check_insurance Solidaire verzekering : via jouw NewB verzekering, draag je actief bij aan sociale en duurzame initiatieven.
 
Check_insurance Een gepersonaliseerde dienst: omdat elk huishouden uniek is, is onze aanpak afgestemd op jouw specifieke behoeften.
 
Check_insurance Een menselijk team dat naar je luistert: bij NewB zijn we veel meer dan een coöperatie. We zijn er om je te begrijpen en te ondersteunen.
 
Check_insurance 24/7 hulplijn: op elk moment van de dag zijn we er om je de ondersteuning te geven die je nodig hebt.
 
Check_insurance Niet-geïndexeerde franchise van € 125: totale transparantie met een vaste franchise voor alle risico's.

Lees de getuigenissen van... 

Theo

Etoile Etoile Etoile Etoile Etoile

"NewB assurance en in het verlengde daarvan Jürgen doen geweldig werk! Geweldige service - menselijk en daarom erg vriendelijk en professioneel. Bellen ook terug als ze het druk hebben, iets waar alle andere banken en verzekeringsmaatschappijen nog wat van zouden kunnen leren."

Pol

Etoile Etoile Etoile Etoile Etoile

"Ik ben zelf een paar maanden geleden om ideologische redenen overgestapt, omdat ik ook heel tevreden was over mijn vorige polis. Bij NewB weet ik zeker dat de klant altijd centraal staat, aangezien een groot deel van deze klanten zelf mede-eigenaar is..."

Johnny

Etoile Etoile Etoile Etoile Etoile

"Zeer vriendelijke mensen. Goede follow-up en eerlijke prijs. Ik had me al lang geen klant meer gevoeld (...), ondanks een simpel telefoontje."

bannerdesktop-1

Degelijke en ervaren partners

NewB werkt samen met ervaren, professionele partners om je beter van dienst te zijn. 
 
Aedes – dossierbeheerder: Aedes heeft kantoren in Oudenaarde en Namen en is al 20 jaar actief. Meer dan 1.600 makelaars in België doen een beroep op hun producten en expertise. Bij een schadegeval reageert Aedes gegarandeerd binnen de twee uur en handelt de nodige communicatie af binnen de twee dagen na de melding.

Monceau Assurances – verzekeraar: Monceau Générale Assurances is een Franse mutualistische groep die NewB steunt sinds 2015. Monceau sluit nauw aan bij de waarden en de coöperatieve aanpak van NewB en was bovendien bereid om speciaal voor onze coöperatie een gamma verzekeringsproducten te ontwikkelen. De algemene vergadering van NewB bevestigde bij stemming de aansluiting van Monceau als C-coöperant.
 
NewB : NewB treedt op als agent van Monceau Générale Assurances. Voor meer informatie, consulteer het document "precontractuele informatie".

Zet nu de eerste stap

Ben je klaar om de sprong te wagen en je aan te sluiten bij onze gemeenschap van toegewijde klanten? Ontdek wat vdk bank te bieden heeft!

Blijf niet in het ongewisse!

Wil je meer weten of heb je vragen? Bekijk onze antwoorden op de meest gestelde vragen.

Hoe kan ik een verzekeringsvoorstel krijgen?

Iedereen kan een voorstel krijgen. Dus zelfs als je geen coöperant bent, kun je een eerste offerte aanvragen zonder dat je je hoeft te identificeren. Je kunt dit eenvoudig doen via de knop "Een offerte aanvragen" bovenaan deze pagina. Maar je kan ook onze medewerkers contacteren via 02 486 29 16 of per mail naar verzekeringen@newb.coop.

Wanneer kan ik weggaan bij mijn huidige verzekeraar?

Je kunt op elk moment beslissen om weg te gaan bij je huidige verzekeringsmaatschappij. Maar de opzegging van je verzekering gaat pas in bij het verstrijken van uw contract. Die vervaldag vind je in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld wanneer de polis duurder wordt of je verzekeraar bepaalde andere voorwaarden wijzigt.

Waarom biedt NewB verzekeringen aan?

In 2015 kon NewB nog niet starten als bank omdat ze nog geen banklicentie had. We zochten een manier om toch al producten aan te bieden waar de coöperanten konden achterstaan en die een bron van inkomsten zouden zijn voor onze coöperatie. Uit een peiling bleek dat heel wat leden van NewB interesse hadden in verzekeringen die beantwoorden aan echte ethische standaarden. De verkoop van verzekeringen blijft overigens cruciaal om ons ethische project te ondersteunen, ook nu NewB bankproducten verdeelt. Verzekeringsproducten die passen bij onze waarden en doelstellingen vormen een natuurlijke aanvulling op onze bankactiviteiten.

Welke zaken worden nog niet gedekt door de NewB woningverzekering?

NewB biedt momenteel geen verzekering voor de volgende soorten zaken:

  1. lichte woningen zoals tiny houses, houten chalets, yurts, etc.,
  2. blokpolissen en multifamiliale verzekeringen,
  3. BA privé-leven (familiale), zonder woningverzekering
  4. en bedrijven, winkels en andere commerciële panden

Kun je het antwoord dat je zoekt niet vinden? Klik dan op de knop hieronder en vul ons formulier in. Ons team neemt graag zo snel mogelijk contact met je op!

Belangrijke documenten

Transparantie is een van de waarden van NewB. In de volgende documenten vind je alle relevante informatie voor dit product. Het is belangrijk te benadrukken dat de klant deze documenten moet lezen voordat hij het financiële product koopt, onderschrijft, aanvaardt, ondertekent of opent.

Aanbod onder voorwaarden. Raadpleeg voor meer informatie onze algemene voorwaarden, de technisch (IPID-)fiche en de precontractuele voorwaarden. Ontvang je graag een offerte, volg dan de procedure voor offertes. De dekkingen vallen onder Belgisch recht. De contracten zijn jaarlijkse contracten die jaarlijks stilzwijgend worden verlengd, tenzij ze worden opgezegd ten minste drie maanden vóór de vervaldag.

NewB ECV is ingeschreven als verzekeringsagent onder het FSMA-nummer 115 930 en treedt op als tussenpersoon voor Monceau Générale Assurances SA. T: +32 2 486 29 16 - E: verzekeringen@newb.coop; Bijstand: + 32 2 644 57 53. Hebt u een klacht? Contacteer dan alstublieft de NewB Klachtendienst via 02 308 28 70 of info@newb.coop.

U kunt ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen - De Meeûssquare 35, 1000 Brussel. T: 02 547 58 71
of ga naar www.ombudsman-insurance.be.

Verzekeraar: Monceau Générale Assurances SA - 1 Avenue des Cités Unies d’Europe CS 10217 - 41103 Vendôme cedex - Frankrijk - RCS B 414.086.355 - VDV nr. 3067